Uvredena psihika

В условия на запрашаване на въздух с вещества, създаващи опасност от експлозия, е необходимо да се вземат устройства със сертификат и конструкция ATEX, проектирани и изработени в съответствие с директивата ATEX, функционираща в страните от ЕС.

По време на работа, в условия на нанасяне на прах с прахова боя, фини въглища или прах от органичен произход (например дърво, е предимно полезно да се даде подходящо запрашаване. Ефективното обезпрашаване на ATEX (извличане на atex прах успешно елиминира голяма част от заплахите, но за да може да работи безпроблемно, е полезно да се сключат правилно завършени и евентуално добри технологични, технологични и процедурни решения. Какви са тези решения?

ATEX почистване в бизнесаВ експлоатация ATEX обезпрашаване (заедно с европейските директиви се отнася до:- използването на локални ауспуси, които трябва да бъдат разположени в близост до източници, излъчващи потенциално взривоопасно замърсяване, екстракторите са самоносещи оръжия, индустриални качулки или специални чинии,- редовно прахосмукване на повърхности, върху които са монтирани фини прахови агрегати (напр. около машинни инструменти, към този обект трябва да се вземат промишлени прахосмукачки,- добро заземяване на работните инструменти и единствената обезпрашаваща инсталация, тъй като може да причини и електростатични заряди - заземяването предотвратява това събитие,- правилно изграждане на канали за изсмукване на прах и осигуряване на тяхната защита срещу ерозия,- използването на вентилатори, филтри и обезпрашителни инструменти, проектирани заедно с принципа ATEX и които са съответните сертификати.За най-пълна възможна защита срещу експлозия инсталациите за обезвъздушаване на ATEX трябва да бъдат преоборудвани със стилове за гасене (пожар и / или пожар в самата инсталация.