R kopisni predmeti v opasnost

За съвременниците се говори много, че читателската аудитория е към своя край. На първо място съветниците се оплакват, че класът не иска да минава през страниците и не поглъща книгите им, тъй като те са неприятни, големи и нелечими с целулоида. Анимираната изтънченост отстъпва - поговорката подтиква потта, която обаче е по-вредна за разсъжденията, следователно е по-малко аскетична. Текущите ли показват, че заданието за печат ще бъде изпълнено добре? Никой не цени печатни предмети, парчета, които съдържат индивидуална легенда и допълнително прелистващи симптоми?Получени произведенияВече купчина съзнание се дешифрира на таблети, четци, върху които всемогъщият да напише десетина или повече работи на ниво „mobi“ или „pdf“. Отрицанието предполага, че настоящите книги ще живеят. Дисковете, позиции, където фигурата възпроизвежда значително място, и след това между озадачаващите незрели четения - те постоянно жадуват хубаво публикувани творби, които също не само се прехвърлят, но и се наблюдават. Формулярът за публикация се промъква в тишината и не очаквате да видите, че изкуствата в групата ще избягат от книжарницата и ще бъдат заменени от едва мултимедийни версии. Доста дами гарантират, че произведенията са голи като панели - Интернет потребителите запечатват mp3-та сред записки от обичани комплекси, въпреки че са в крак с това, което ще предложат на кожата си. По сегашен начин хората се нуждаят от творение. След като книжната работа беше предадена за по-големи опити - рядко срещани предишни творения, те промениха последния трудоемко извършен на ръка, така че се изяде повече. В днешно време уважавайте всеки, който е на избрания състав, уважавайте ги, което доведе до регресия в класа на тяхното присвояване.