Prahouloviteli s venturi

Преди да се свърже обезводняването на цялото тяло в помещението, трябва да се инсталира добър метод за отстраняване на прах. Правилният начин, т.е. специално проектирана система, индивидуално съобразена с нуждите на място с различна запрашеност.

Valgorect

Проектирането на системи за изсмукване на прах е услуга, която трябва да се възложи на добра инженерна компания. Преди офисът или по-скоро неговите хора се интересуват от проектирането на системата в броя на поръчките, от които се нуждаят, за да преминат през магазина и да се срещнат с подробни изследвания и анализи. В смисъл на избора на правилните вентилационни машини, вие трябва да сте запознати със спецификата на производството на инсталацията от самото начало и да подготвите първата проектантска работа въз основа на прозрения и анализи. Всичко трябва да е четливо и просто, така че в перспектива проектираната система за обезпрашаване да се планира далеч в определена институция. По време на тези предварителни анализи най-важното е да се оцени скоростта на въздуха в замърсен апартамент, важно е да се отбележи броят на промените на въздуха в апартамента в съответствие със санитарните стандарти и да се прецени скоростта на въздуха в тръбопроводите, за да се предотврати замърсяване. Ако системата за събиране на прах е добре и добре оценена и всички необходими данни са проектирани, тя ще отговори на нашия бизнес в бъдеще и разходите за обслужването му няма да са твърде големи. Целият метод за обезпрашаване е издухването в залата за чист въздух, както и възстановяването на въздуха, който помага през зимата. Избирайки правилните захранващи устройства и правилните колектори за прах, важният въздух е не само за почистване, но и за получаване на открит или висок въздух в организацията. Правилно проектирана система за обезпрашаване, одобрена от ръководството на фабриката, всичко, което трябва да направите, е да монтирате и сглобите и да я почистите ефективно, за да избегнете нейното запушване и трайни повреди. Благодарение на това удобство, всички издърпващи и проветриви съдове ще създават гладко и ще реализират своята стойност до голяма степен, а хората ще правят в добре почистени апартаменти.