Prag na kasata

Фискалният касов постнет сигурно живее по различен начин, от където копия от касовата бележка се прехвърлят на ролки, хартиени ленти, държани от нас, като фискални примери, през по-сложни, където копия от разписката са електронни. Най-често касовият апарат и електронното копие на разписката предоставят много изследвания на техните потребители.Във фискалните устройства с електронно копие на разписката, електронният носител на данни е съответната карта. Във всеки инструмент използвайте картите, които производителят казва.

Такива карти могат да съдържат невъобразимо количество данни. Когато разбрах, че това са милиони квитанции, бях безмълвен. Колко рула ще трябва да запазя по такъв брой транзакции? Започнах да разбирам защо тази финансова сума е по-лесна. Голямото му предимство е и фактът, че касата или услугата за електронни принтери не се разделят напълно от традиционните касови апарати. Всички функции, които дават запис на копия на разпечатки на картата, се създават автоматично. Така касовият апарат и електронното копие на касовата бележка ни помагат с нашата работа, а не така, както ми се струваше - затруднява го.

Перфектно е замислено, че касовият апарат може да работи като преносим компютър и междувременно можем да сключим такъв договор и да се свържем с компютъра. Отне ни момент да прочетем нашите възможности и лесно можем да потвърдим това, от което се нуждаем в момента. Тази удобна памет не съществува, само малка, така че картата може да бъде поставена обратно след известно време. Това здравословно устройство няма да позволи извършването на промени по договора. Електронният подпис, който им помага да предотврати това и устройството открива смущения. Касовият апарат допълнително ни уведомява, когато картата се запълни и отиде при нас чрез затваряне на превозвача. Можете само да пожелаете нещо такова, защото правенето на милион разписки е мечта на всеки продавач.Ето защо аз не се тревожа за касата с електронно копие на разписката. Следователно има много по-удобен метод от цяла маса от резервни ролки за хартия.