Polevi ofis sgradi reszel

Изкушава с невероятно състояние и завладяващо действие, докато посещението му доставя на посетителите скъпо удоволствие. По това време красивата перла на оригиналната конструкция на Reszel също беше забавна, покрай която преобладаващите усещания на osowo. Защо този анахронизъм вероятно ще бъде важен елемент в концепцията за всяко пътуване до Вармия? Има много фактори.Следователно замъкът Резел, на първо място, пълната територия, която се свързва със съответните реални преживявания. Така че има копие, което може да се похвали с особено значима връзка. Ясно е, че на мястото, препоръчано от сегашната сграда, по-рано в кариерата на XIII век, безмилостната тевтонска кула. В четвърт на четиринадесети век нейният апартамент заинтригува построения блок от кули. Неговата фигура е невероятна, приблизително 50-годишна, а историята на замъка всъщност е съпоставена с билетите на варманските йерарси. В края на 16 век плъзгачът се появява в ловна колиба, след което също се харчи за обяснение. В периода на дялове той беше, наред с други подобно на пруското превземане, беше по-скоро свойство на евангелския плебий. Благодарение на солидните дейности, които бяха завършени тук на следвоенното ниво, къщурката остана среда, топло посещавана от вагабоните. Който в хода на злобата след Вармия ще се побере в тази сграда, сегашният ще може да види музея наблизо, докато лежи в замъка на замъка.