Lodka za kasovi aparati

Касовият апарат трябва да бъде всеки предприемач, който иска да продава стоки или услуги на положението на финансови лица, които не управляват бизнес. Той не поема задачата дали продавачът е платец на ДДС, или е освободен от такива селища. Какви са задълженията на фискалния касов апарат?

Наличието на касов апарат трябва преди всичко да се провери дали то задължително трябва да регистрира количеството на продажбите, които извършва. В случай на малки продажби, извършвани рядко, понякога по-ефективно решение вероятно е да се водят записи в статистическите данни за продажбите, които не са документирани. Освобождаването от необходимостта от наличие на касов апарат са описани в Наредбата на министъра на финансите от 4/11/2014 относно фотографиите с цел водене на записи чрез касови апарати.Не забравяйте, че при закупуване на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от цените му, но не повече от седемстотин злоти. Голямо удобство, също и за човек, както и за оферент, ще бъде далеч конфигуриран касов апарат или такъв, който представлява пълен каталог на продаваните продукти или услуги. За клиента важната полза от настоящото дело е фактът, че той ще получи разписка, която ще предостави като възможна основа за връщане.

Основата за разходка по сумата ще бъде фискализацията на касовия апарат. В какво вярва? Налице е последната и необратима процедура, която се състои в постоянно прехвърляне на данъчния идентификационен номер на данъкоплатците към фискалния модул. Разбира се, вместо фискализиране можем да получим фискален касов апарат, но тази финансова сума ще може да се използва за производство само по нефискален начин. Особено важно е, че фискализацията на касата се извършва от опитен техник, в случай на грешка ще е необходимо да се закупи нов касов апарат.

Revitalum Mind Plus

За основните цели на наличието на касов апарат, трябва да отпечатате разписката и да я разделяте на клиента за известно време, когато той достигне до покупката, и да отпечатате дневния отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (на първия ден от всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Трябва също така да имате задължителен преглед. Тя трябва да се извърши след 24 месеца от използването на касовия апарат. Нека също така да съхраним коректно постъпленията и отчетите: законодателят задължава предприемачите да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за две години (от края на данъчната година. Важна мисъл е също така да се помни, че след пет години предприемачът трябва задължително да замени модула на касовия апарат.