Kasov aparat pri frizorskiya salon

Финансовите касови апарати за малки и средни предприятия са инструмент, който регистрира оборота и размера на топлинния данък и ДДС, които са специфични за продажбите на дребно. Касовото устройство е електронно.

Някои финансови каси нямат вградена памет или не зареждат данни, използвайки вградената памет, защото използват външна памет. В Италия и Гърция фискалните касови апарати приличат на тези в Полша, докато те са малко по-различно програмирани. Законът, който регламентира използването на касови апарати при регистрацията на продажбите е законът на Министерството на финансите за задължителния регистър на продажбите на дребно.

Законът задължително въвежда задължение за предприемача да регистрира продажбите чрез касов апарат, регистриращ го в електронно училище, и да се оцени със здравословен кабинет чрез генериране на задължителен ежедневен фискален отчет. Фискалните касови апарати могат да се разпространяват върху свободния и на компютъра. В случая с тези основни касови апарати те са снабдени със софтуер, вграден във фона на електронното устройство. Касовите апарати с интегрирана независима система имат вграден регистър на PLU кодовете, докато техният потребител може да работи с тарифи, имена, цени и баркодове, които се появяват при продажбата на продукти. Несъмнено предимство на касовите апарати, базирани на компютър, е възможността за по-голяма намеса в възможностите, които можем да променим чрез компютърна клавиатура. Такива експедиции са по-положителни за използване, тъй като осигуряват комбинация от много финансови съюзи в определена система, контролирана от ИТ специалист или лице, обучено да управлява фискалната програма.

Компютърните системи използват принтери, които са свързани с касовия апарат и компютъра, като използват специализиран софтуер. Няма смисъл кой човек от касовия апарат да избере, да не забравяме да имаме резервен фискален касов апарат. Резервният касов апарат е отворено предимство в успеха на отказ на един от инструментите за записване. Покупката на допълнително устройство трябва да бъде интересна във всяка важна търговска и сервизна мрежа, като в този случай закупуването на специално ястие не е огромен разход, а удовлетвореността от типа е най-важното. В случая с микропредприятията финансовите въпроси могат да играят по-голяма роля.