Kasov aparat evro 50te mini pregledi

Резервният финансов сейф не е задължителен, никъде в регламентите няма информация за бъдещето на неговата дейност. Така че защо да губите пари за допълнителни пари, какво ще ви помогне?На първо място, резервният касов апарат е същият като всеки нов касов апарат и можете да вземете отстъпка за фискална сума, когато го закупите. Това елиминира допълнителни разходи.

Както знаете, възстановяването за такава покупка покрива до 90% от нейния брой. Така че, ако не платите нищо за това, струва си да имате една гаранция. Наред с обезщетенията като облекченията, на които имат право, те се прилагат и те. Тъй като резервният финансов касов апарат се използва само тогава, когато е нормално, е необходимо да се докладва и в данъчната служба, в която процедурата за определяне на регистрационния номер протича по такъв уникален начин. Трябва да бъде с последния, че в случай на повреда на основния касов апарат на мрежата, данъкоплатецът трябва да гарантира, че следователно е равносилно на спиране на продажбите, докато повредата не бъде отстранена. Наличието на резервен финансов касов апарат няма такава нужда, защото по време на неуспех на първия можете да черпите от резервния касов апарат и той естествено се лекува. Това намалява риска от ненужно спиране на продажбите. След това има допълнителна сигурност. Особено полезно е последното за дамите, които предизвикват големи търговски дейности. Неуспехът на организма в такава индустрия може да доведе до големи финансови загуби. Няколко часа провал са изключителни пари за институции, при които стотици хора идват всеки ден. Струва си да се предпазите от подобни злополуки. За съжаление, има толкова много полезно в мобилното производство или как се управлява малък магазин, който не извършва много транзакции, защото спирането на енергия за няколко часа в магазин, в който покупките всъщност не са големи, няма да повлияе значително на загубата на печалби. Трябва да се помисли дали в този случай не трябва да губите време за шофиране и закупуване на друго устройство.