Kasov aparat emar 105

Всеки от данъкоплатците, който трябва да регистрира продажбите на продукти и да помогне с касов апарат, е добре запознат с това колко подробни изисквания в отдела за собственост и сервиз на въпросните устройства трябва да бъдат изпълнени. Едно от тези изисквания е задължителният периодичен технически преглед на касата. От какво идва и кога трябва да се приложи? Каква е връзката между фискалния касов апарат и техническия преглед? Относно това в

Съгласно Закона за ДДС касовите апарати трябва да подлежат на периодични технически проверки. След тази дата този път е удължен. Този отзив се получава чрез добро обслужване. Преди 1 декември 2008 г. техническите проверки на касовите апарати стигнаха до годишен срок. В действащите законови разпоредби, касовите апарати следва да бъдат упълномощени да подлежат на технически преглед на всеки две години от фискализация или след последния преглед. В случай че данъкоплатецът не го направи, той може да бъде подложен на санкции. Тук говоря, наред с другото, за възможността да се наложи глоба на данъкоплатец за данъчно нарушение, тъй като качеството на неподлагане на касовия апарат на периодичен преглед се нарича неправилно водене на книги. Подобна обосновка идва от продукта 61 § 3 от Наказателния кодекс.Разработват ли се изследвания, чиято отговорност мисли за провеждането на такъв преглед? Разбира се, гледането на крайния срок в този пример е за данъкоплатците, но не и за услугата. Собственикът на касов апарат novitus delio трябва да информира службата за такава нужда на предстоящата дата на проверка. От друга страна, техник на касата, заедно с § 31, ал. 4 решения в историята на касовите апарати трябва да извършат задължителен технически преглед на касовия апарат в сезон 5 дни от уведомлението.Данъкоплатецът също трябва да спомене, че неспазването на крайния срок за задължителен преглед на касов апарат води до необходимостта да се върне отстъпката за закупуването му. Такива санкции подлежат на данъкоплатците, които в рамките на три години от началото на записването на продажбата на стоки / услуги не са създали своевременно касов апарат за технически преглед от добра услуга.За да обобщим, струва си да се помни, че само потребителят е отговорен за спазването на срока за преглед.