Kasov akaunt aclas kos youtube

Получаването от касовия апарат novitus lupo е много важен факт и за мениджъра и за потребителя. Първата е задължението за издаване на такива доказателства за продажба, новите трябва да приемат разписката с вас по всяко време.

За съжаление, някои от нас за приходи не отделят повече внимание, което в силата на успехите, които съдържат сериозни последици. Колко време трябва да съхраняваме такива разпечатки от касови апарати и в кои помещения те могат да ни бъдат полезни?

В случая на предприемачите проблемът е достатъчно прост. Те трябва да съхраняват копия от разписките в продължение на 5 години - в случай на одит на ДЦК. Защо този документ винаги е клиент?Този нисък скрап от хартия може в много случаи да бъде огромен. Ако знаем валидността на касова бележка и знаем под каква форма правилно да съхраняваме такъв документ, можем да спечелим много. Това се отнася преди всичко до настоящите форми, в които възнамеряваме да рекламираме закупените стоки или да ги предаваме и събираме парите си. В този случай продавачът ще ни поиска да покажем получаването - потвърждение на рекламираната транзакция. Какви срокове трябва да помним, когато разписката трябва да работи за нас при изграждането на жалби? Ако купуваме хранителни продукти, можем да докладваме проблеми, свързани с тях, до 3 дни. Много повече, трябва да съхраняваме тези разписки, които са документ за закупуване на дрехи, обувки, мебели или оборудване за RTV. Тук законът ни позволява до 24 месеца да открием болестта и да подадем жалба. В момента, ако не използваме разписката, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-бързо е броят на рекламираните стоки, толкова по-голяма е загубата, свързана с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Нека си спомним за приходите, които продавачът трябва да ни даде при пазаруване. Нека помним, че тези документи трябва да се използват по недвусмислен начин. Можем да подготвим пликове, в които ще инсталираме разписки в хронологично време, можем да дадем специална кутия за това задължение. Важно е документът, потвърждаващ продажбите, които сме създали, да бъде спазен, докато има основание за подаване на жалба.