Grazhdanska zashhita na opasnata zona

колко струва лекарството суганорм

Директивата ATEX (Atmosphères Explosibles, наричана също Директива 94/9 / EC, е регламент на Европейския съюз, който определя съществените изисквания за продукти, предназначени за подаване в потенциално експлозивна атмосфера. Опасността от експлозия на метан и въглищен прах е приличната част от машините и инструментите, използвани в каменни въглищни мини, а директивата ATEX се прилага за инструменти и защитни системи, предназначени за използване в зони, изложени на опасност от експлозия. До последно, правилата за сигурност в отделните страни от ЕС се различават един от друг, което представлява голяма пречка за свободата на обмен на стоки между страните-членки.От сегашното начало беше създадена унифицираща ATEX директива, която обедини съществуващите регулации и само улесни движението на стоки в Европейския съюз. При прилагането на разпоредбите на член 100а от Договора от Рим, най-важната цел на директивата ATEX е да се разпредели свободното движение на стоки, което да гарантира висока степен на защита от експлозия. По отношение на устройствата за данни за работа в райони, изложени на риск от експлозия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз от 23 март 1994 г. издадоха Директива 94/9 / ЕО ATEX, която се задържа в издръжка от 1 юли 2003 г. Освен това на 16 декември 1999 г. беше приета Директива 1999/92 / EC ATEX137 (известна още като ПОТРЕБИТЕЛИ НА ATEX, която с промяната се отнася до минималните изисквания за безопасност за функциите в помещения, в които съществува опасност от експлозивна атмосфера. Директивата ATEX 94/9 / EC стана приложима до 1 юли 2003 г. и замени предишните директиви 76/117 / EEC и 79/196 / EEC.

СЕ маркировка (fr Conformité Européenneидентификационен номер на сертифициращия органсимвол на взривозащитено изпълнениеексплозиякатегория на устройствототип защита от експлозияексплозивна подгрупатемпературен клас

Препоръчваме обучение с Atex