Fp 600 kasov aparat

В наши дни никой не може да си представи магазин без касов апарат. Бизнес касовите апарати са инструменти, които записват всички фискални операции в текущия размер на данъка върху дохода. Регистрацията на продажбите в касата се създава чрез въвеждане на кодове за продажби, стоки или услуги, направо от клавиатурата, вградена в сумата или с помощта на четец на кодове. Имената на продуктите или услугите трябва да бъдат предварително програмирани в паметта на касата.Касовите апарати, дадени в Полша, са оборудвани с фискален принцип OTP, при който освен деня на продажбите се препоръчва нетната и брутната покупка, като се посочват различни ставки на ДДС.

Съвременният касов апарат съществува не само с LCD екран, но и с безжичен интернет достъп. Все по-често можем да наблюдаваме железниците в изкуството на касовите апарати. Те стават все по-малки, което се отразява положително на домашния комфорт и възможността за изпълнение на обслужването на клиентите.Новите модели ви позволяват лесно да регистрирате продажбите и да създадете фискален отчет в интуитивна система.Устройствата все по-често се приготвят от леки и тихи материали, което все още работи за комфорт.

Повечето съвременни касови апарати работят с компютъра и купуват, за да свържат четци на баркодове и платежен терминал.Съвременните касови апарати са проектирани така, че при подмяна на ролка хартия, потребителят има много популярен достъп до необходимите елементи.При успех на грешка в касата, потребителят трябва да се обади на услуга, която е оправомощена да поправя касови апарати. Следователно е създадено, че всеки съвременен касов апарат е запечатан и няма вероятност да бъде разработен от работодателя. Само сервизен техник или данъчен служител може да извършва проверки.По време на одита от Данъчната служба има по-специално съдържанието на фискалната памет, целостта на печатите и текстовете в услугата за навременните парични прегледи. Ако бъдат открити нередности на работодателя, ще бъде наложена финансова санкция.